deniz Deniz @dennissio
21 August, 01:17
Ceyhun Adil, Yayın yanıt olarak
aynen ben de böyle bir şey arıyorum ama hayal olarak kalıyor hep malesef